Naše společnost provádí:

- práce zednické včetně zateplení

- rekonstrukce bytových jader včetně obkladů, elektro a vodovodních připojek

- práce výkopové a jiné stavební práce např. okapové chodníky, svislé izolace rodinných a bytových domů, oplocení atd.

- odvozy odpadů a stavebních sutí/možnost přistavení kontejnerů o obsahu 4t

- vyklízení půd, sklepů a ostatních prostor bytových i nebytových včetně úklidu

- dovoz štěrku, písku, hlíny